Strona główna Kategorie produktów RICHTER niemieckie place zabaw 10.44000 (Tuning Stone Richter Spielgeräte GmbH)

Wizualizacje

Materiały

Stal:
  • Inne

Dodatki

  • Atest nie jest konieczny
  • Atest TÜV SÜD na zgodność z normą w cenie produktu
  • Granit polerowany
  • O
  • wg cennika 2022/2023

Dostępne sposoby montażu

  • Fundamentowane

Inne dane

Tagi

cena aktualna richter spielgeraete gmbh youtube Zabawa z wodą
Rzeczywiste wymiary urządzenia mogą się nieznacznie różnić od podanych w niniejszej karcie katalogowej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w rozwiązaniach technicznych.

Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.