Strona główna Kategorie produktów RICHTER niemieckie place zabaw 10.46000 (Stone Xylophone, Richter Spielgeräte GmbH)

Wizualizacje

Wymiary

Strefa bezpieczna urządzenia: 3000x4000
Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 600

Materiały

Stal:
  • Stal cynkowana ogniowo

Dodatki

  • Atest nie jest konieczny
  • naturalny lity kamień
  • Oferta ważna do 01.07.2022
  • tablica informacyjna
  • wg cennika 2021/2022

Montaż

  • Fundamentowane
  • Przykręcane

Inne dane

Tagi

richter spielgeraete gmbh urządzenie dla niepełnosprawnych użytkowników urządzenie nie wymaga atestu - zgodne z normą pn:en 1176 - poświadczone przez TUV SUD w sprawie kart katalogowych prosimy kierować zapytania na adres [email protected] WSU ≤ 0.60 m Zabawa z wodą
Rzeczywiste wymiary urządzenia mogą się nieznacznie różnić od podanych w niniejszej karcie katalogowej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w rozwiązaniach technicznych.

Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.