Strona główna Kategorie produktów RICHTER niemieckie place zabaw 10.46000 (Stone Xylophone, Richter Spielgeräte GmbH)

Wizualizacje

Wymiary

Strefa bezpieczna urządzenia: 3000x4000
Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 600

Materiały

Stal:
  • Stal cynkowana ogniowo

Dodatki

  • Atest nie jest konieczny
  • naturalny lity kamień
  • O
  • tablica informacyjna
  • wg cennika 2022/2023

Dostępne sposoby montażu

  • Fundamentowane
  • Przykręcane

Inne dane

Tagi

cena aktualna richter spielgeraete gmbh urządzenie dla niepełnosprawnych użytkowników youtube
Rzeczywiste wymiary urządzenia mogą się nieznacznie różnić od podanych w niniejszej karcie katalogowej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w rozwiązaniach technicznych.

Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.