Main page Product categories PUCZYŃSKI street furniture bollard 21-08-08_01 (ładowarka USB, 230V i indukcja QI)

Files

Dimensions

Height: 1150 mm
Diameter: 400 mm
Weight: 38 kg

Materials

Steel:
  • Grinded stainless steel 304
  • Stainless steel 304, powder coated according to RAL colour standard
  • Grinded stainless steel 316
  • Galvanized steel, powder coated (Qualisteelcoat certificate) according to RAL colour standard
  • Powder coated steel (with galvanized base coating) according to RAL colour standard - only indoors
  • Corten steel

Additional features

  • Stainless steel powder coating

Installation methods

  • Free-standing
  • Screwed into ground

Other info

Designers: Tymon Puczyński

Tags

230v and/or USB socket Other Induction/qi charger Bollard WiFi station
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.