Files

Dimensions

Length: 150 mm
Width: 100 mm
Height: 1008 mm
Diameter: 300 mm

Materials

Steel:
  • Grinded stainless steel 304
  • Galvanized steel, powder coated according to RAL colour standard

Additional features

  • Engraved / laser cut / screen printed logo
  • Stainless steel powder coating

Installation methods

  • Concrete foundation
  • Screwed into ground

Tags

230v and/or USB socket Other Induction/qi charger Bollard WiFi station

Other info

Author: Mariusz Puczyński
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.