Main page Product categories PUCZYŃSKI street furniture bollard 21-08-02_01 (z możliwością ładowania (USB i/lub230V) - tylko do wewnątrz)

Dimensions

Length: 100 mm
Width: 100 mm
Height: 550 mm

Materials

Steel:
  • Grinded stainless steel 304
  • Stainless steel 316
Wood:
  • Exotic IROKO wood finished with colored/colorless oil
  • Hard, varnished wood (eg. Brazilian oak or exotic TAUARI) - only indoors

Additional features

none

Installation methods

  • Screwed into ground

Other info

Designers: Mariusz Puczyński

Tags

230v and/or USB socket Other Bollard WiFi station
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.