Main page Product categories PUCZYŃSKI street furniture bollard 24-08-01_01 (ładowanie USB i 230V i indukcja Qi - tylko do wewnątrz)

Files

Dimensions

Length: 350 mm
Width: 350 mm
Height: 980 mm

Materials

Steel:
  • Grinded stainless steel 304
  • Stainless steel 316
  • Galvanized steel, powder coated according to RAL colour standard
  • Powder coated steel (with galvanized base coating) according to RAL colour standard - only indoors
  • Corten steel

Additional features

  • Stainless steel powder coating

Installation methods

  • Screwed into ground
  • Free-standing

Other info

Designers: Mariusz Puczyński

Tags

230v and/or USB socket Other Induction/qi charger Bollard WiFi station
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.