Strona główna Kategorie produktów RICHTER niemieckie place zabaw 9.05510 (Instrument for All tuned to the diatonic scale, Richter Spielgeräte GmbH)

Wizualizacje

Materiały

Stal:
  • Stal kwasoodporna 304 szkiełkowana
  • Stal cynkowana ogniowo

Dodatki

  • aluminium
  • Atest TÜV SÜD na zgodność z normą w cenie produktu
  • O
  • wg cennika 2023/2024

Dostępne sposoby montażu

  • Fundamentowane
  • Przykręcane

Inne dane

Projektanci: A. van Leggelo

Tagi

cena aktualna richter spielgeraete gmbh urządzenie atestowane przez tuv sud i zgodne z normą en 1176. urządzenie dla niepełnosprawnych użytkowników
Rzeczywiste wymiary urządzenia mogą się nieznacznie różnić od podanych w niniejszej karcie katalogowej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w rozwiązaniach technicznych.

Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.