Materiały

Inne:
  • Polietylen

Dodatki

brak

Montaż

  • Wolnostojące

Inne dane

Projektanci: Konstanty Stajniak

Tagi

donica
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.