Strona główna Kategorie produktów RICHTER niemieckie place zabaw 10.55000 (Conference, Richter Spielgeräte GmbH (wycena dotyczy pary urządzeń - bez rur koniecznych do podziemnej instalacji)))
Rzeczywiste wymiary urządzenia mogą się nieznacznie różnić od podanych w niniejszej karcie katalogowej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w rozwiązaniach technicznych.

Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.