Strona główna Realizacje Archiwum Akt Nowych, Warszawa, Fabregas