Strona główna Realizacje Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Osieckiej, Darłowo

Opis

że poprawa dostępności "książkodzielni" poprawi coś w temacie czytelnictwa w Polsce?

 

"Biblioteka Narodowa opublikowała raport o stanie czytelnictwa książek w Polsce w 2022 roku. Lekturę co najmniej jednej książki w ciągu ostatnich 12 miesięcy zadeklarowało 34% respondentów. Zaakcentowano wzrost czytelnictwa nastolatków: 72% badanych nastolatków było czytelnikami książek, a aż 18% deklarowało czytanie siedmiu i więcej książek. Czytelnictwo starszych pozostaje na niskim poziomie z 2021 roku. Wśród źródeł czytanych książek na pierwszym planie znajdują się te związane z posiadaniem danej lektury na własność, a więc zakupy (36%), prezenty (32%) oraz prywatny księgozbiór (20%). Bardzo istotne są wypożyczenia od rodziny lub znajomych (37%). Najrzadziej zaś jako miejsce pozyskania poszukiwanej pozycji książkowej wskazuje się różnego typu biblioteki (łącznie 20%). Te ostatnie odwiedza się nie tylko po to, by wypożyczać książki, ale też w celu skorzystania z innych zasobów. Osób, które to zadeklarowały jest 12% w całej populacji i 28% w grupie czytelników. W tym kontekście trzeba odnotować, że 23% osób nieczytających książek wyraziło opinię, iż instytucje te powinny być otwarte w soboty, a więc, że również w tej grupie są osoby potencjalnie zainteresowane ich usługami." https://lustrobiblioteki.pl/.../ukazal-sie-najnowszy.../