Renderings

Files

Dimensions

Length: custom size possible
Width: 954 mm (custom size possible)
Height: 1280 mm (custom size possible)

Materials

Steel:
  • Grinded stainless steel 304
  • Galvanized steel, powder coated according to RAL colour standard
  • Corten steel
Wood:
  • Exotic IROKO wood finished with colored/colorless oil
  • Hard, varnished wood (eg. Brazilian oak or exotic TAUARI) - only indoors

Additional features

none

Installation methods

  • Concrete foundation
  • Screwed into ground

Additional information

length measured on the longer side / długość mierzona po dłuższym boku

Other info

Designers: Mariusz Puczyński

Tags

Price per metre Length measured on longer side Seating Modular Wood backrest Curved Wood seating High backrest
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.