Renderings

Files

Dimensions

Length: custom size possible
Width: custom size possible
Height: custom size possible

Materials

Steel:
  • Grinded stainless steel 304
  • Galvanized steel, powder coated according to RAL colour standard
Wood:
  • Exotic IROKO wood finished with colored/colorless oil
  • Hard, varnished wood (eg. Brazilian oak or exotic TAUARI) - only indoors

Additional features

  • Stainless steel powder coating
  • Armrest

Installation methods

  • Concrete foundation
  • Screwed into ground
  • Free-standing

Other info

Designers: Mariusz Puczyński

Tags

Seating Wood backrest Armrest Wood seating High backrest
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.