Renderings

Dimensions

Height: 1100 mm
Diameter: 500 mm

Materials

Concrete:
  • Smooth concrete (light grey color)

Additional features

none

Installation methods

  • Free-standing

Tags

Concrete Smooth concrete Other Bollard Table Small table

Other info

Author: Mariusz Puczyński
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.