Main page Product categories PUCZYŃSKI street furniture bollard / information board / information post 22-08-01 (tabliczka informacyjna wypełniona pismem Braille'a)

Renderings

Files

Dimensions

Length: 150 mm
Width: 150 mm
Height: 900 mm

Materials

Steel:
  • Grinded stainless steel 304
  • Stainless steel 304, powder coated according to RAL colour standard
  • Grinded stainless steel 316
  • Galvanized steel, powder coated according to RAL colour standard

Additional features

  • Stainless steel powder coating

Installation methods

  • Concrete foundation
  • Screwed into ground

Tags

braille'a alfabet info Accessible for disabled Bollard Information board Information post
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.