Main page Product categories PUCZYŃSKI street furniture bollard 21-08-06 (antyterrorystyczny )

Renderings

Dimensions

Height: 1000 mm
Diameter: 400 mm
Weight: 315 kg

Materials

Steel:
  • Grinded stainless steel 316
Concrete:
  • Smooth concrete (light grey color)

Additional features

  • Full depth concrete coloring (integrally colored)

Installation methods

  • Free-standing
  • Concrete foundation

Other info

Designers: Mariusz Puczyński

Tags

Antiterror Concrete Smooth concrete High visibility Bollard
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.