Renderings

Materials

Steel:
  • Grinded stainless steel 304
Wood:
  • Exotic IROKO wood finished with colored/colorless oil
Concrete:
  • Smooth concrete (light grey color)

Additional features

none

Installation methods

  • Free-standing
  • Concrete foundation

Other info

Designers: Mariusz Puczyński

Tags

Concrete Smooth concrete Chair For single person Seating Wood seating
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.