Renderings

Dimensions

Height: 930 mm
Diameter: 390 mm

Materials

Steel:
  • Grinded stainless steel 304

Additional features

none

Installation methods

  • Concrete foundation
  • Screwed into ground
  • Free-standing

Other info

Designers: Mariusz Puczyński

Tags

Antiterror Litter bin Curved
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.