Renderings

Dimensions

Length: 100 mm
Width: 100 mm
Height: 1000 mm

Materials

Steel:
  • Grinded stainless steel 304
  • Grinded stainless steel 316
  • Galvanized steel, powder coated (Qualisteelcoat certificate) according to RAL colour standard
  • Corten steel
Wood:
  • Exotic IROKO wood finished with colored/colorless oil

Additional features

none

Installation methods

  • Concrete foundation
  • Screwed into ground

Other info

Designers: Mariusz Puczyński

Tags

Wood Bollard
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.