Dimensions

Length: custom size possible
Width: custom size possible
Height: custom size possible

Materials

Steel:
  • Stainless steel 304
  • Grinded stainless steel 304
  • Grinded stainless steel 316
  • Hot-dip galvanized steel, powder coated (Qualisteelcoat certificate) according to RAL colour standard
  • Corten steel

Additional features

  • Links and bolts for barriers (1pce. per meter)

Installation methods

  • Concrete foundation
  • Screwed into ground

Other info

Designers: Mariusz Puczyński

Tags

Other Modular Edging
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.