Renderings

Files

Dimensions

Length: 557 mm
Width: 120 mm
Height: 766 mm

Materials

Steel:
  • Grinded stainless steel 304
  • Stainless steel 316
  • Galvanized steel, powder coated according to RAL colour standard
  • Corten steel

Additional features

none

Installation methods

  • Concrete foundation
  • Screwed into ground

Other info

Author: Mariusz Puczyński

Tags

Bicycle stand Cycle rack
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.