Renderings

Files

Dimensions

Length: 500 mm
Width: 500 mm
Height: 750 mm

Materials

Concrete:
  • Smooth concrete (light grey color)

Additional features

none

Installation methods

  • Free-standing

Other info

Authors: Mariusz Puczyński

Tags

Concrete Smooth concrete Planter Rectangular
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.