Renderings

Files

Dimensions

Length: 1320 mm
Width: 320 mm
Height: 440 mm

Materials

Concrete:
  • Smooth concrete (light grey color)

Additional features

  • Full depth concrete coloring (integrally colored)

Installation methods

  • Free-standing

Other info

Designers: Mariusz Puczyński

Tags

Concrete Smooth concrete Planter Curved
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.