Renderings

Files

Dimensions

Length: 500 mm (custom size possible)
Width: 80 mm (custom size possible)
Height: 750 mm (custom size possible)

Materials

Steel:
  • Grinded stainless steel 304
  • Stainless steel 316

Additional features

  • Stainless steel powder coating

Installation methods

  • Concrete foundation
  • Screwed into ground

Other info

Authors: Mariusz Puczyński

Tags

Bicycle stand Cycle rack
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.