Materials

Steel:
  • Grinded stainless steel 304
  • Grinded stainless steel 316

Additional features

  • Engraved / laser cut / screen printed logo
  • Ashtray

Installation methods

  • Concrete foundation
  • Screwed into ground
  • Free-standing

Other info

Designers: Mariusz Puczyński

Tags

Litter bin logo Big ashtray with sand Preliminary segregation Side aperture
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.