Renderings

Files

Dimensions

Length: 4100 mm
Width: 1200 mm
Height: 1310 mm

Materials

Steel:
  • Grinded stainless steel 304
  • Stainless steel 316
  • Galvanized steel, powder coated according to RAL colour standard

Additional features

  • FSC certification
  • Stainless steel powder coating

Installation methods

  • Concrete foundation
  • Screwed into ground

Tags

fsc Hammock Other Bench Seating Chaise longue Modular

Additional information

hammock street

Other info

Author: Mariusz Puczyński
Product co-author: Zbigniew Belta
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.