Dimensions

Length: 4000 mm
Width: 500 mm
Height: 750 mm
Weight: 200 kg

Materials

Steel:
  • Grinded stainless steel 304
  • Grinded stainless steel 316
Concrete:
  • Smooth concrete (light grey color)

Additional features

  • Full depth concrete coloring (integrally colored)
  • Stainless steel powder coating
  • Logo engraving with paint filling
  • Logo wycinane w drewnie lub stali
  • Logo pressed in concrete

Installation methods

  • Free-standing

Other info

Designers: Mariusz Puczyński

Tags

Bicycle stand Cycle rack Multiple stands Free-standing
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.