Main page Product categories PUCZYŃSKI street furniture bench / seating / bicycle stand / table / canopy 20-11-14 (stacja rowerowa)

Renderings

Files

Materials

Steel:
  • Grinded stainless steel 304
  • Galvanized steel, powder coated (Qualisteelcoat certificate) according to RAL colour standard
Wood:
  • Exotic IROKO wood finished with colored/colorless oil

Additional features

none

Installation methods

  • Concrete foundation

Additional information

opcjonalnie stacja serwisowa dla rowerów i kosz

Other info

Designers: Mariusz Puczyński

Tags

Picnic set Bench Seating Modular Bicycle stand Cycle rack Wood seating Bicycle station Table Canopy Bicycle canopy Multiple stands
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.