Renderings

Dimensions

Length: custom size possible
Width: custom size possible
Height: custom size possible
Volume: custom size possible
Diameter: custom size possible

Materials

Steel:
  • Grinded stainless steel 304
  • Grinded stainless steel 316

Additional features

none

Installation methods

  • Concrete foundation
  • Screwed into ground
  • Free-standing

Other info

Designers: Mariusz Puczyński

Tags

Attached to wall Other Litter bin Bollard mounted Used batteries container Preliminary segregation
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie do w/w produktów.