Strona główna Portal Blogi Blog Oświadczenie firmy Zakład Kształtowania Zieleni Gardens o naruszeniu praw autorskich firmy PUCZYŃSKI - mała architektura

Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni Gardens informuje,  iż prawa z rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego o nr 003731652-0033 oraz majątkowe prawa autorskie do produktów małej architektury o poniżej wskazanej grafice:

 

przysługują podmiotowi, którym jest Pan Mariusz Puczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUCZYŃSKI – mała architektura z siedzibą w Pruszkowie.”

Oświadczenie Zakładu Kształtowania Zieleni Gardens